arama

İSLAM ALEMİNDE SÜNNİ’LER VE Şİİ’LER

İslam dini ve coğrafyası Hz.Muhammed'in vefatının hemen sonrasında iki faklı görüş ve mezhep ayrılığına şahit olmuştur.Günümüzde halen devam etmekte olan bu görüş ayrılıkları İslam alemini iki ayrı coğrafya ve dini politik konular ile devam etmektedir.Gelin birlikte Şiiler ve Sünniler kimdir bir göz atalım.
donusbuyuk
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • Mehmet Yılmaz

DdrİSLAM ALEMİNDE SÜNNİ’LER VE Şİİ’LER

Şİİ’LİK VE SÜNNİ’LİK

 

Şİİ’LER

Aslen Şia olarak tanımlanan mezhep terimi takipçi manasına gelmekte ve Şiat’ı ali yani Hz. Alinin yolunu takip edenler olarak tanımlanır. Şia mezhebine mensup olanlara Şiiler denir. Dünya genelinde bir çok ülkede bulunan Şiiler 120 ile 170 milyon nüfusa sahip oldukları tahmin edilmektedir. Büyük çoğunluğu İran da bulunan Şiiler sırasıyla Irak,Yemen,Azerbaycan,Afganistan gibi ülkelerde büyük çoğunluğa sahiptirler. Türkiye de bulunan Şiiler ise %95 oranında alevidir.Bu konuda Türkiye de sanıldığı gibi tüm Şiiler Alevi değildir.

Şiilik ilk olarak erken dönem İslam tarihinde Hz. Peygamberin ölümünden sonra Hz. Ali’nin Halife olmasını ve daha sonrasında onun torunları ile devam etmesini ön görmüşlerdir. Hz. Peygamberin ölümünden sonra Hz. Ebubekir Müslümanların büyük bir çoğunluğunun kabul etmesi ile Halife seçilmiş Şiiler ise yollarına imamlar ile devam etmiştir. İmamların Allah ve Hz. Peygamber tarafından seçildiğine inanılır. 12 adet olan Şii imamları İsnaaşeriyye olarak adlandırılır ve sırasıyla Hz. Ali ve oğulları torunlarından oluşmaktadır.

Şİİ’LERİN İBADETLERİ

Şiiler ibadet olarak açık ayet ve sahih hadislere dayanmasına rağmen namazı 5 vakit değil 3 vakit kılmaktadırlar. Hz. Peygamberin istisnai durumlara karşın iki vakti bir arada kılınması durumunu istisnai olmaktan çıkarmışlardır.

Oruç olarak ise Hz. Peygamberin açık hadisleri olmasına rağmen güneşe göre değil Şark yıldızı diye isimlendirdikleri yıldıza göre oruç tutarlar.Ayrıca Şiiler ramazan ayının 19,20,21 günleri arasında Hz. Aliyi anma etkinlikleri düzenlerler ve yas tutarlar. Hz. Ali ramazan ayının 19. gününde kılıç darbesi almış ve 21. gününde vefat etmiştir.

Sünnilere kıyasla Şiiler için yine açık ayet ve hadislere rağmen su içmek,sigara içmek ve cinsel ilişki orucu bozan durumlara girmez.

İslam aleminde sunni'ler ve şii'ler

İslam aleminde sunni’ler ve şii’ler

SÜNNİ’LER

Hz. Peygamberin vefatından sonra Hz. Ebubekir ve sırasıyla 4 halifeyi kabul eden onların yolundan yürüyen,onların yaptıkları davranışları takip eden ve uygulayan  Müslümanlara Ehli sünnet veya Sünniler diye isimlendirilir.

4 halife sırasıyla:

Hz. Ebubekir

Hz. Ömer

Hz. Osman

Hz. Ali

Günümüz Müslümanlarının yaklaşık %85-90 gibi büyük bir çoğunluğu Ehli sünnete tabiidir. Sünniler Kur’an-ı Kerim’de geçen tüm peygamberlerin varlığını kabul eder ve son peygamber olarak Hz. Muhammed’in olduğu inancına sahiptirler. Kur’an-ı Kerim ve Hadis yolundan hiç ayrılmamış bu doğrultuda yalancı hadislerin ortaya çıkması ile 4 alimin Fıkıh  görüşlerine ve hadisler üzerinde gözlemlerini göz önünde bulundurarak 4 hak mezhep ortaya çıkmıştır.

Dört mezhep sırasıyla:

Hanefi mezhebi

Şafii mezhebi

Hanbeli mezhebi

Maliki mezhebi

Ayrıca Sünniler, Şiilerin aksine daha çok devletlerin ve 4 halife ve onlardan sonra gelen halifelerin yolunda yürümüşlerdir.

SÜNNİ İBADETLERİ

Sünniler Şiilere göre daha çok Kur’an-ı Kerim ve hadiste yazan tüm ibadetleri eksiksiz olarak kabul eder ve yerine getirirler.

İbadetler Farz,Vacip ve Sünnet gibi sevap derecelerine ayrılır.

Farz ibadetler: Namaz,Oruç,Zekat gibi  Allah tarafından Kuran da Müslümanların yerine getirmesi zorunlu olan ibadetlerdir.

Vacip ibadetler:Farz kadar kesin bir dille belirtilmese de yapılması zorunlu olan Farza yakın ibadetlerdir.

Sünnet ibadetler: Kısaca Hz. peygamberin davranışları,hal hareketi ve yaptığı ibadetleri örnek alan ibadet türüdür. Yapılmasında sevap olduğu gibi terk edilmesinde herhangi bir günah yoktur.

Ayrıca Türkiye de ki %99 oranında ki Müslüman nüfusunun %80 gibi bir oranı Sünni olarak tahmin edilmektedir. Sünniler itikat olarak iki mezhebi kabul etmişlerdir.
Mâturîdîlik
Eş‘arilik
Maturidilik: İmam maturidi’nin İslam dini hakkındaki görüşlerini savunan mezheptir. Hanefi mezhebi İmam-ı Hanefinin düşünce yapısını örnek almışlardır.
Eş’arilik: İmam Mansur bin Eş’arinin görüşlerini savunan Mutezile mezhebinin görüşlerine karşı çıkan bir mezheptir ve Şafii,Hanbeli,Maliki mezhepleri ile aynı görüşlere sahiptirler.

 

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.
 • fatih
  9 ay önce

  bilgiler için teşekkürler 🙂

  5
  yorum beğen
 • eray
  9 ay önce

  güzel

  3
  yorum beğen